Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

2019.03.07 12:15 , aktualizacja: 2019.03.29 09:26

Autor: Martyna Gapińska (ZD), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 5 marca br., uchwałą nr 276/29/19 ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Zadanie nr 1. Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza, wysokość środków publicznych – 100 000 zł

Zadanie nr 2. Promowanie idei dawstwa i transplantologii wśród mieszkańców Mazowsza – wysokość środków publicznych – 20 000 zł

Zadanie nr 3. Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego – wysokość środków publicznych – 120 000 zł

Zadanie nr 4. Podnoszenie świadomości mieszkańców Mazowsza na temat autyzmu – wysokość środków publicznych – 30 000 zł

 

Sposób składania ofert

Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opisanej kopercie w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;

   

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Najważniejsze terminy

 

Składanie ofert: od 21 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 22 maja 2019 r.

Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 30 listopada 2019 r.

Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na każde z zadań.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

 • dla zadania nr 1 – 20 000 zł

 • dla zadania nr 2 – 20 000 zł

 • dla zadania nr 3 – 20 000 zł

 • dla zadania nr 4 – 10 000 zł

Treść ogłoszenia ze szczegółowymi informacjami, formularz ofertowy oraz załączniki znajdują się w sekcji „Do pobrania” poniżej.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Martyna Gapińska – tel. (22) 59 79 915

Hanna Ajdukiewicz – tel. (22) 59 79 926

 

 

Informacja dotycząca obliczania wnioskowanej kwoty dofinansowania

Kwota przyznanego dofinansowania:

 • wynika z różnicy pomiędzy kosztami całkowitymi projektu (sekcja IV, tabela 2 „Plan finansowy zadania”, pkt 1)  a wartością wkładu rzeczowego ogółem, czyli własnego wkładu niepieniężnego oferenta  (sekcja IV, tabela 2 „Plan finansowy zadania” pkt 2) i nie może być od tej różnicy większa,
 • nie może być większa niż 90 proc. kosztów całkowitych projektu,
 • nie może przekraczać maksymalnej kwoty dofinansowania dla jednej oferty określonej w ogłoszeniu o konkursie.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 43 kB, Liczba pobrań: 322
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 130
Rozmiar: 69 kB, Liczba pobrań: 220
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 166
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 111

Liczba wyświetleń: 1080

powrót