Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

2019.04.12 15:30 , aktualizacja: 2019.04.12 15:34

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 463/37/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Szczegóły dostępne są na stronie dialog.mazovia.pl

Liczba wyświetleń: 177

powrót