Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2019.05.16 09:10 , aktualizacja: 2019.05.16 09:20

Autor: Monika Kisiel (KP), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 641/45/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w  2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

W ramach konkursu złożono 402 oferty.

Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 17 ofert.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 385 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 121 zadań publicznych.

 

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(22) 59 79 509; (22) 59 79 518; (22) 59 79 220; (22) 59 79 530.

Liczba wyświetleń: 305

powrót