Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu: wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

2019.05.16 10:50

Autor: Barbara Stańczuk (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 635/45/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych  lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

 

Wyniki konkursu  

Liczba wyświetleń: 133

powrót