Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2019.06.06 14:30 , aktualizacja: 2019.06.06 15:25

Autor: Małgorzata Pokrywczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

6 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 760/50/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.     

Zadania:

1.„Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy”;

2. „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów”;

3.„Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”;

4. „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”;

5.„Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 51 kB, Liczba pobrań: 10, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 114 kB, Liczba pobrań: 13, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 98 kB, Liczba pobrań: 12, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 101 kB, Liczba pobrań: 10, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 52

powrót