Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

2019.06.10 11:45

Autor: Wioletta Mikłaszewicz (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 787/50/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 11

Liczba wyświetleń: 44

powrót