Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygniecie konkursu: „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

2019.07.03 12:50

Autor: Małgorzata Wołągiewicz (MCSP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 947/57/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

Liczba wyświetleń: 32

powrót