Otwarte konkursy ofert

Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2019.07.04 10:00 , aktualizacja: 2019.07.04 10:07

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 4 oferty.

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl

 

Ogłoszenia dotyczące powyższych ofert są dostępne na stronie internetowej

 

Liczba wyświetleń: 43

powrót