Otwarte konkursy ofert

3 oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019.07.05 12:10 , aktualizacja: 2019.07.05 12:17

Autor: Cezary Kowalski (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 3 oferty:

  • Fundacja "Mocni Mocą Nadziei", nazwa zadania: Terapia przez aktywność GW.
  • Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, nazwa zadania: Wioślarska brać- zajęcia grupowe na wodzie.
  • Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, nazwa zadania: Wioślarska brać-zajęcia grupowe na ergometrach.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl

 

Ogłoszenia dotyczące powyższych ofert są dostępne na stronie internetowej

 

Liczba wyświetleń: 56

powrót