Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

2020.05.15 09:35 , aktualizacja: 2020.05.15 12:26

Autor: Marzena Wardzyńska (RW), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 638/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

 

W ramach konkursu złożono 86 ofert.

Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniła 1 oferta.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 85 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

Dofinansowanie przyznano na realizację 30 zadań publicznych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 204
Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 141

Liczba wyświetleń: 162

powrót