Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

2020.06.10 10:10

Autor: Małgorzata Wołągiewicz (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 767/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

 

Szczegółowe informacje na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ogłoszeniu konkursowym

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Liczba wyświetleń: 55

powrót