Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2020.07.30 09:20

Autor: Agata Kowalska (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 z dnia 28 lipca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 31 lipca do 24 sierpnia 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 31 sierpnia do 2 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 22 września 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 września do 31 grudnia 2020 r.

 

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.

W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania

i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 42 kB, Liczba pobrań: 147
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 102
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 86
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 87

Liczba wyświetleń: 270

powrót