Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020-2022

2020.08.28 07:50 , aktualizacja: 2020.09.10 08:46

Autor: Gabriela Pyzik (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego. Scenariusz działań stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wymagania stawiane oferentom:

  1. Oferentem może być podmiot którego cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  2. Oferent dysponuje personelem o minimalnych wymaganiach wskazanych w scenariuszu działań. Świadczeń w ramach działań będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  3. Oferent nawiązał współpracę z minimum jedną szkołą ponadpodstawową z terenu województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia działań.

Oferent zapewnia możliwość realizacji działań przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych lub innych środków łączności.

 

Oferty należy składać na odpowiednim formularzu ofertowym oraz w sposób podany w ogłoszeniu o konkursie w terminie od 28 sierpnia 2020 r. do 16 września 2020 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 107
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 165
Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 165
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 96
Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 121

Liczba wyświetleń: 304

powrót