Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

2020.10.08 09:00 , aktualizacja: 2020.10.08 09:06

Autor: Arkadiusz Tyrkin (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

W dniu 6 października 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1528/170/20 przyjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie powierzenia realizacji zadania. 

 

Termin składania ofert: od 8 do 29 października 2020 r.

 

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym – dostępnym na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod nr telefonu: 22 692 46 29 wew. 206.

Liczba wyświetleń: 96

powrót