Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2021.02.19 13:20

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 212/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku w formie powierzenia realizacji zadania.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji

 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od 22 lutego do 15 marca 2021 r.
  • Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia do 14 kwietnia 2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.
  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca do 15 grudnia 2021 r.

 

Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się  z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl  w zakładce Współpraca – Zasady przyznawania dotacji.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Jednocześnie trwa nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w ww. obszarze. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Marta Grędzicka, tel.: (22) 59 79 217,
  • Anna Ochalska, tel.: (22) 59 79 219

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 62
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 314
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 18
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 17

Liczba wyświetleń: 614

powrót