Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

2017.02.10 10:15 , aktualizacja: 2017.02.10 10:21

Autor: Piotr Lejzerowicz, (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2017 roku w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

 

Termin składania ofert: od 7 lutego 2017 r. do 7 marca 2017 r.

 

Szczegóły konkursu w ogłoszeniu konkursowym

Pliki do pobrania

Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 203
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 160, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 314

powrót