Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.02.23 15:15 , aktualizacja: 2017.02.24 09:55

Autor: Dorota Pozorek, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, w formie wspierania wykonywania tych zadań.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 147

Liczba wyświetleń: 177

powrót