Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności"

2017.03.02 12:05 , aktualizacja: 2017.03.02 12:22

Autor: Anna Ochalska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 289/222/17 z 27 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

 

Termin składania ofert wyznacza się od 3 do 27 marca br.


Oferty należy składać w generatorze ofert.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 6 czerwca br.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Anna Ochalska – (22) 59-79-219, Przemysław Góralski – 22 59 79 309, Katarzyna Drobik – (22) 59-79-266.

 

Informacji w sprawie kwestii technicznych związanych z obsługą generatora ofert udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Michał Jakubowski – (22) 59-79-680, Joanna Malarczyk – (22) 59-79-679.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 133

Liczba wyświetleń: 210

powrót