Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Pogodne Lato”

2017.03.16 09:45 , aktualizacja: 2017.03.16 10:00

Autor: Kinga Woronowicz (MCPS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 373/226/17 z 14 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży  z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu”, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

 

Termin składania ofert: 17 marca–10 kwietnia 2017 r.

 

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie.

Liczba wyświetleń: 241

powrót