Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2017.04.07 14:15 , aktualizacja: 2017.04.07 14:30

Autor: Anna Lewczuk (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 503/231/17 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

 

Zestawienie wszystkich ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji dla ofert wybranych zamieszczono w załaczony poniżej plikach. Dofinansowanie przyznano na realizację 28 zadań publicznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umów zostaną przesłane drogą pisemną na wskazane w ofertach adresy.

Liczba wyświetleń: 175

powrót