Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

2017.04.14 11:40

Autor: Michał Jakubowski, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 513/232/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 52
Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 110, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 153

powrót