Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2017.04.20 10:35

Autor: Magdalena Mazur, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 571/233/17 z 18 kwietnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

 

Termin składania ofert: od 19 kwietnia br. do 11 maja br. do godziny 15.00.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. osób niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: tel. (22) 622-42-32 w. 12, 19, 37, 25, 56.

 

Liczba wyświetleń: 270

powrót