Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2017.04.26 15:30 , aktualizacja: 2017.04.26 15:36

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

24 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 589/234/17  w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruch drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

 

Zestawienie wszystkich ofert  ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji dla ofert wybranych oraz tych ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego: Anna Ochalska, tel.  (22) 59-79-219, mail: i Przemysław Góralski, tel. (22) 59-79-309, mail:

Liczba wyświetleń: 181

powrót