Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 12 i 13

2017.05.12 10:00 , aktualizacja: 2017.06.13 14:55

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 642/240/17 z 9 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 13. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert  załącznik nr 1 i 2 do ww. uchwały.

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych, które nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej załącznik nr 3.

Liczba wyświetleń: 131

powrót