Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy

2017.05.17 10:05 , aktualizacja: 2017.06.13 12:26

Autor: Piotr Lejzerowicz, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego 16 maja br. przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 48, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 42 kB, Liczba pobrań: 50, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 70, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 52, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 52 kB, Liczba pobrań: 81, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 50, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 121

powrót