Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

2017.05.18 15:45 , aktualizacja: 2017.05.18 16:03

Autor: Natalia Marszałek (PE), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 675/242/17 z 16 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

W ramach konkursu złożono 16 ofert.

Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 13 ofert.

Dofinansowanie przyznano na realizację 11 zadań publicznych.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert zamieszczono poniżej.

 

Liczba wyświetleń: 56

powrót