Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.06.02 08:35 , aktualizacja: 2017.06.13 15:14

Autor: Dominika Wolska, MCPS, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 754/264/17 z 30 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

 

Na tym samym posiedzeniu Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 753/264/17 z 30 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 144

powrót