Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.06.14 13:00 , aktualizacja: 2017.06.14 13:19

Autor: Barbara Stańczuk (MCPS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 866/250/17 z 13 czerwca 2017 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert. Dotyczy on realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: >>Na wakacje po uśmiech<<" .

 

Wyniki konkursu

 

Liczba wyświetleń: 100

powrót