Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3”

2017.12.20 14:35

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1981/302/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Termin składania ofert wyznacza się od 22 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (dotyczy też złożenia oferty poprzez generator ofert). Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Liczba wyświetleń: 611

powrót