Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejne oferty złożone do MCPS

2018.08.14 12:05 , aktualizacja: 2018.08.14 12:52

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert:

więcej o: Kolejne oferty złożone do MCPS

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

2018.08.08 12:00 , aktualizacja: 2018.08.08 14:41

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.07.09 14:45 , aktualizacja: 2018.07.18 13:09

W budżecie województwa na 2018 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym  tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”