Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejne 6 ofert na realizację zadań dotyczących kultury fizycznej

2018.06.19 10:10 , aktualizacja: 2018.06.20 10:15

Kolejne ofert dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły do urzędu marszałkowskiego.

więcej o: Kolejne 6 ofert na realizację zadań dotyczących kultury fizycznej

Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać więzi”

2018.06.11 11:10 , aktualizacja: 2018.06.11 11:19

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta.

więcej o: Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać więzi”

Kolejne oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.06.09 11:30 , aktualizacja: 2018.06.09 13:07

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 6 ofert.

więcej o: Kolejne oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018.05.28 12:55 , aktualizacja: 2018.05.28 14:53

Na mocy Uchwały nr 793/341/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 roku, przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 39 oferentów.

więcej o: Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona przez Fundację Palmyrium

2018.05.18 15:10 , aktualizacja: 2018.05.18 15:18

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że do urzędu marszałkowskiego, w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpłynęła oferta złożona przez Fundację Palmyrium.

więcej o: Oferta złożona przez Fundację Palmyrium