Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2018.02.20 13:50 , aktualizacja: 2018.02.20 15:11

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferty złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do pracowników Wydziału ds.osób niepełnosprawnych Mazowieckiego centrum Polityki Społecznej nr telefonu (0-22) 622-42-32 wew.12 lub 55  w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

więcej o: Oferty złożone do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Oferty na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

2018.02.20 08:00 , aktualizacja: 2018.02.16 15:08

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 2 oferty.

więcej o: Oferty na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.02.06 14:50 , aktualizacja: 2018.02.08 08:58

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 2 oferty.

więcej o: Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferty w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.01.30 13:45

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 1 ofertę.

więcej o: Oferty w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.01.18 15:45 , aktualizacja: 2018.01.19 15:25

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 1 ofertę.

więcej o: Oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferta Fundacji Ari Ari

2017.11.24 15:00 , aktualizacja: 2017.11.24 15:04

Kolejna organizacja złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”:

więcej o: Oferta Fundacji Ari Ari

Oferta Stowarzyszenia na rzecz wpierania rodzin "Nowe Perspektywy"

2017.11.23 12:05 , aktualizacja: 2017.11.23 12:14

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferta złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

więcej o: Oferta Stowarzyszenia na rzecz wpierania rodzin "Nowe Perspektywy"

Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS

2017.11.16 11:55 , aktualizacja: 2017.11.16 12:01

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej założono kolejne trzy oferty w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej o: Krasnal, Przystań i Bielinianki - nowe ofert złożone do MCPS