Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Przyznane dofinansowanie w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.10.09 09:05 , aktualizacja: 2018.10.11 13:07

Na mocy uchwały nr 1440/372/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 10 września 2018 r. przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie otrzyma 7 oferentów.

więcej o: Przyznane dofinansowanie w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.10.02 11:55

zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2018.08.30 10:05

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w ramach zadania 17. „Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona następująca oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.08.28 10:05 , aktualizacja: 2018.08.28 10:16

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1346/364/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” przyznał Fundacji Unimos dotację na realizację zadania publicznego pn.: „Futuro – rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastra AgroBioCluster” w kwocie 9 870 zł.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”