Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Sześć ofert w trybie art. 19a

2017.10.17 10:50

Następujące podmioty złożyły oferty w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”:

więcej o: Sześć ofert w trybie art. 19a

Kolejne 4 oferty złożone w MCPS

2017.10.16 15:40 , aktualizacja: 2017.10.16 15:45

Dwie oferty Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "BĄDŹMY RAZEM" w Płońsku, oferta Fundacji  Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych "Dzieci Dzieciom" oraz  oferta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży  "KU PRZYSZŁOŚCI" złożone w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W terminie  7 dni od dnia upublicznienia ofert, każdy może zgłosić uwagi, przesyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: piotr.wojcik@mcps.com.pl

więcej o: Kolejne 4 oferty złożone w MCPS

Sześć ofert złożonych w MCPS

2017.10.16 15:20 , aktualizacja: 2017.10.17 12:44

12 października 2017 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 6 ofert. Zostały one złożone w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

więcej o: Sześć ofert złożonych w MCPS

Cztery oferty złożone w MCPS

2017.10.16 08:45

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ofert złożono cztery oferty w trybie 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

więcej o: Cztery oferty złożone w MCPS

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2017.10.13 14:05

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Oferty Fundacji Subvenio oraz Stowarzyszenia Razem dla Niepełnosprawnych

2017.10.13 10:30 , aktualizacja: 2017.10.17 10:05

Dwie oferty Fundacji Subvenio oraz oferta Stowarzyszenia Razem dla Niepełnosprawnych złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Oferty Fundacji Subvenio oraz Stowarzyszenia Razem dla Niepełnosprawnych

Następne oferty w MCPS – dla dzieci, młodzieży i rodziny

2017.10.11 13:40

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferty złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do  Pani Kingi Woronowicz (tel. 0-22 622-42-32 wew. 42, e-mail kinga.woronowicz@mcps.com.pl) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

więcej o: Następne oferty w MCPS – dla dzieci, młodzieży i rodziny

Trzy oferty złożone w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

2017.10.10 15:00

Poniższe oferty wpłynęły 9 października 2017 r. do MCPS  w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

więcej o: Trzy oferty złożone w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej