Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.10.18 12:30 , aktualizacja: 2018.10.18 12:44

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Kolejna oferta złożona w MCPS

2018.10.17 09:20 , aktualizacja: 2018.10.17 09:23

Oferta złożona w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Kolejna oferta złożona w MCPS

Środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2018.10.16 10:45 , aktualizacja: 2018.10.16 10:59

W budżecie województwa na 2018 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym  tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Przyznane dofinansowanie w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.10.09 09:05 , aktualizacja: 2018.10.11 13:07

Na mocy uchwały nr 1440/372/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 10 września 2018 r. przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie otrzyma 7 oferentów.

więcej o: Przyznane dofinansowanie w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.10.02 11:55

zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert