Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferty złożone na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

2017.08.23 15:20

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Oferty złożone na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”

Złożono ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

2017.08.22 15:00

Na realizację zadania publicznego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w trybie art. 19a ww. ustawy została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

więcej o: Złożono ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

Kolejnych 16 ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2017.08.22 12:15 , aktualizacja: 2017.08.22 12:42

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożono 16 ofert.

więcej o: Kolejnych 16 ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2017.08.21 13:35

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – kto otrzyma wsparcie?

2017.08.18 09:05

Zgodnie z uchwałą nr 1245/264/17 z 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uznał celowość realizacji zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i na podstawie ofert złożonych 20–27 lipca 2017 r. w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał dofinansowanie (dane w pliku do pobrania).

więcej o: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – kto otrzyma wsparcie?

Kolejne oferty złożone na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2017.08.16 12:20 , aktualizacja: 2017.08.22 12:16

Na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, w trybie art. 19a ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło kolejnych 20 ofert.

więcej o: Kolejne oferty złożone na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2017.08.11 14:00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek złożyło, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Oferta złożona na realizację zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”