Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018.10.18 12:30 , aktualizacja: 2018.10.18 12:44

Autor: Maciej Kluczyński (MCPS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

 

Fundacja Bank Mleka Kobiecego z siedzibą: ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa.

 

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail:  .

 

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2166 kB, Liczba pobrań: 49, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 125

powrót