Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Uproszczona oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)”

2020.05.25 10:35 , aktualizacja: 2020.05.25 10:47

Autor: Hanna Ajdukiewicz (ZD), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)” w trybie art. 19a ww. ustawy, spełniająca warunki formalne:

 

Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS dotyczy realizacji zadania pn.: „Wsparcie instytucji kultury z terenu gminy Łomianki w walce z COVID-19”.

 

W terminie 7 dni od daty opublikowania oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail:

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy:   . Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.  

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1112 kB, Liczba pobrań: 70, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 104

powrót