Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Wykorzystane środki na „małe dotacje” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2017.09.06 12:40

Autor: Łukasz Kołodziejski, (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że środki finansowe zarezerwowane w budżecie województwa na udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji celowych w trybie pozakonkursowym tzw. „małej dotacji” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zostały w całości wykorzystane.

 

W przypadku wprowadzenia do budżetu województwa dodatkowych środków z przeznaczaniem na udzielenie „małych dotacji” w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” opublikowana zostanie odrębna informacja w tej sprawie.

Liczba wyświetleń: 792

powrót