Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia MOŻESZ

2017.11.13 14:00 , aktualizacja: 2017.11.13 14:03

Autor: Kinga Woronowicz, (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły oferta złożone w trybie 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

  •  Stowarzyszenie MOŻESZ Na rzecz profilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży.

 

Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Kingi Woronowicz (0-22 622-42-32 wew. 42,   ) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z    bądź telefoniczny: 22 622 42 32 wew. 53. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1320 kB, Liczba pobrań: 143, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 210

powrót