Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

2020.05.15 09:35 , aktualizacja: 2020.05.15 12:26

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 638/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

2020.05.15 09:25 , aktualizacja: 2020.05.15 12:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 639/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

Odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r.

2020.05.14 12:35 , aktualizacja: 2020.05.14 12:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 614/130/20 zdecydował 12 maja 2020 r. o odstąpieniu od rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r.

więcej o: Odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r.