Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2019.02.27 15:20

Termin składania ofert od 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11 czerwca 2019 r.

więcej o: Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019.02.22 14:05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego