Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2019.05.16 09:10 , aktualizacja: 2019.05.16 09:20

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dofinansowanie przyznano na realizację 121 zadań publicznych.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2019.05.06 15:40 , aktualizacja: 2019.05.06 15:49

Termin składania ofert w otwartym konkursie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wyznacza się od 7 maja do 27 maja 2019 r.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wyniki oceny formalnej ofert konkursowych

2019.05.06 14:05 , aktualizacja: 2019.05.06 14:09

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

więcej o: Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wyniki oceny formalnej ofert konkursowych

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2019.05.06 13:55 , aktualizacja: 2019.05.06 14:41

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opublikowało wyniki  oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” zadanie:

więcej o: Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”