Otwarte konkursy ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2019.05.06 13:55 , aktualizacja: 2019.05.06 14:41

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opublikowało wyniki  oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” zadanie:

więcej o: Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019.04.23 15:25 , aktualizacja: 2019.04.23 15:56

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia, każdy może zgłosić uwagi do 23 ofert, które złożono na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej o: Oferty na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2019.04.19 11:45 , aktualizacja: 2019.04.24 14:16

Wykaz podmiotów wybranych i podmiotów nie spełniających wymogów formalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2019.04.17 08:25 , aktualizacja: 2019.04.18 12:06

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 494/40/19 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”