Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

2018.06.07 14:10 , aktualizacja: 2018.06.07 16:09

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 848/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspierania rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

2018.06.07 14:05 , aktualizacja: 2018.06.07 16:10

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 847/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspierania rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2018.06.07 14:00 , aktualizacja: 2018.06.07 16:10

29 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 846/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2018.05.30 15:00 , aktualizacja: 2018.05.30 15:06

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”