Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2018.08.01 13:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z 31 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej

2018.07.26 15:00 , aktualizacja: 2018.07.27 10:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1175/357/18  z 17 lipca 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” na lata 2018–2019.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej

Cztery oferty dotyczące wspierania start-upów otrzymały pozytywną ocenę formalną

2018.07.12 07:40

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w latach 2018–2019 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Cztery oferty dotyczące wspierania start-upów otrzymały pozytywną ocenę formalną

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2018.06.14 10:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 937/347/18  z dnia 12 czerwca 2018 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”