Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i 17

2018.04.25 10:10 , aktualizacja: 2018.05.11 16:38

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i 17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.04.19 10:20

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 602/332/18 z 17 kwietnia 2018 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r., zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Otwarty konkurs ofert – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2018.04.18 13:50 , aktualizacja: 2018.04.19 11:03

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2018.04.18 08:05 , aktualizacja: 2018.04.18 08:26

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 416/324/18 z dnia 20 marca 2018 r.  ogłosił otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji pozarządowych

2018.03.29 13:15 , aktualizacja: 2018.03.29 13:25

26 marca br.  Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 451/325/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji pozarządowych