"Pro Masovia"

Krótko o medalu

2006.09.21 00:00 , aktualizacja: 2018.04.27 14:45

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym

 

  • osobom fizycznym,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • organizacjom pozarządowym,
  • instytucjom państwowym oraz
  • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,

 

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 r. natomiast informacje dotyczące przyznawania Medalu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2006 r.

Gdzie należy składać wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

Aldona Zawadzka
tel. (22) 59 07 743
email:

 

Ewelina Żelarzewska
tel. (22) 59 07 844
email:

 

Administratorem danych osobowych zbioru: "Kandydaci/Laureaci Medalu pamiątkowego PRO MASOVIA” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby jest dobrowolny.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 2509, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 35 kB, Liczba pobrań: 1704, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 188 kB, Liczba pobrań: 3096, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 37 kB, Liczba pobrań: 67, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 43 kB, Liczba pobrań: 58, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 23785