Pozostałe

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

2017.06.05 13:55 , aktualizacja: 2017.06.08 14:54
Autor: Robert Kasprzak, (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Grafika promująca program Grafika promująca program

Nabór do III projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 rusza już 19 czerwca.

Od 19 czerwca do 6 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej.

 

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 20 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

 

W ramach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie 4786 zł. Za otrzymane wsparcie uczniowie mogą opłacić udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach oraz sfinansować zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania. Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów. Ze stypendiów na Mazowszu skorzystało już 960 uczniów, a z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

 

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdującego się przy ulicy B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-416, (22) 59-79-437, (22) 59-79-440, (22) 59-79-443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 

 

Liczba wyświetleń: 4799

powrót