Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

2018.01.11 11:35 , aktualizacja: 2018.01.12 11:15

Autor: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Wartość projektu: 21 109 460,15 zł

Wartość dofinansowania: 19 264 865,55 zł

Poziom dofinasowania: 99,00%

Działanie 2.2 RPO WM

 

Źródło finansowania:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz ze środków budżetu państwa oraz ze środków województwa mazowieckiego.

 

Projekt realizował Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Wydatki kwalifikowane w 85% wpółfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, 14% kosztów kwalifikowanych współfinansowano z budżetu Państwa, 1% kosztów kwalifikowanych został zrealizowany ze środków samorządu województwa wraz z pozostałymi kosztami niekwalifikowanymi.

 

Źródło informacji

Na terenie województwa powstała Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”). Jest to źródło informacji kulturalnej i gospodarczej oraz interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym edukacji dla mieszkańców regionu. Zadaniem utworzonych ośrodków jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Mieszkańcy Mazowsza otrzymali możliwość korzystania bezpłatnie z szerokopasmowego dostępu do Internetu łącznie ze wsparciem merytorycznym. Ułatwi to grupom narażonym na wykluczenie informacyjne pokonanie barier i aktywny udział w życiu społecznym, rozwój zainteresowań, a przede wszystkim możliwość podnoszenia swoich umiejętności.

 

Najważniejsze aspekty projektu:

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • wsparcie dla najbardziej potrzebujących,
 • zwiększanie dostępności do nowoczesnych technologii,
 • wyrównywania szans rozwoju i dostępie do informacji,
 • wzrost innowacji,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • podnoszenie kompetencji,
 • stworzenie zaplecza technicznego dla inicjatyw i projektów lokalnych,
 • integracja mieszkańców wokół IT,
 • poprawa jakości życia,
 • Mazowszanie jako marka (chcemy, aby Mazowszanie byli społeczeństwem bez kompleksów w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii).

 

Adresaci projektu:

 • rolnicy,
 • osoby chcące podnosić kompetencje ICT, a także w innych dziedzinach, w których technologie mogą okazać się pomocne,
 • osoby mające problem z dostępem do technologii ICT,
 • bezrobotni poszukujących pracy,
 • emeryci i renciści,
 • osoby zarejestrowane na Portalu projektu Mazowszanie,
 • osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym,
 • osoby poszukujące informacji o danej gminie czy regionie np. turyści,
 • potencjalni inwestorzy poszukujący informacji o obszarach inwestycyjnych,
 • przedsiębiorcy poszukujący pracowników,
 • partnerzy – urzędy miast i gmin, powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe, liderzy opinii.

Liczba wyświetleń: 174

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.