Komisje

Posiedzenie z dnia: 2020-12-07

 1. Godzina: 12:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Budżetu i Finansów
 4. Porządek obrad:
  • Kontynuowanie pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 - 2038 (druk nr 459).
  • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 458):
   • rozpatrzenie sprawozdań Komisji Sejmiku;
   • sformułowanie wniosku o projekcie uchwały i przekazanie Zarządowi Województwa, celem zajęcia stanowiska.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2020-12-07

 1. Godzina: 14:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej
 4. Porządek obrad:
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 454).
  • Bieżąca informacja o sytuacji w szpitalach na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią COVID-19.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2020-12-09

 1. Godzina: 12:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego w sprawie alokacji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 dla regionu NUTS 2 – Warszawskiego stołecznego.
  • Brak pomocy regionalnej w perspektywie finansowej 2021-2027 – konsekwencje dla Regionu Warszawskiego Stołecznego.
  • Wsparcie dla metropolii warszawskiej po 2020 r. 
  • Dyskusja dotycząca wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027.

  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie z dnia: 2020-12-11

 1. Godzina: 10:00:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Ratownictwo medyczne na Mazowszu w kontekście zmian w planie działania systemu państwowego ratownictwa medycznego dla Województwa Mazowieckiego.
  • Programy zdrowotne dla rehabilitacji pacjentów po przejściu Covid-19 (prezentacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów).
  • Sprawy różne.

Posiedzenie z dnia: 2020-12-11

 1. Godzina: 12:30:00
 2. Miejsce: zdalnie
 3. Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Pierwsze czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014 - 2020 (druk nr 468).
  • Sprawy różne. 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.