Komisje

Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej


Przewodniczący Komisji:
 • Strzałkowski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Komisji:
 • Obermeyer Paweł
 • Żochowski Krzysztof
Członkowie Komisji:
 • Grabowski Marcin
 • Lanc Elżbieta
 • Olszewski Damian
 • Paprocka-Ślusarska Wioletta
 • Zakrzewska Jadwiga

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy:
 1. promocji i ochrony zdrowia;
 2. kultury fizycznej i sportu.

Harmonogram posiedzeń:
 1. Data: 2020-12-07
 2. Godzina: 14:00:00
 3. Miejsce: zdalnie
 4. Porządek obrad:
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 454).
  • Bieżąca informacja o sytuacji w szpitalach na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią COVID-19.
  • Sprawy różne.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.