Komisje

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Przewodniczący Komisji:
 • Zakrzewska Jadwiga
Wiceprzewodniczący Komisji:
 • Góras Michał
 • Stalińska Dorota
Członkowie Komisji:
 • Cichocka Helena
 • Kowalski Jakub
 • Kudlicki Łukasz
 • Obermeyer Paweł
 • Raboszuk Wiesław
 • Rajkowski Rafał
 • Rejczak Jan
 • Rytel Konrad
 • Skolimowski Krzysztof

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy:
 1. pielęgnowania dziedzictwa narodowego oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej mieszkańców;
 2. upowszechniania kultury oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

Harmonogram posiedzeń:
 1. Data: 2020-12-04
 2. Godzina: 11:00:00
 3. Miejsce: zdalnie
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok, w zakresie działania Komisji (Druk Nr 458).
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Druk Nr 454).
  • Sprawy różne.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.