Komisje

Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej


Przewodniczący Komisji:
 • Kandyba Piotr
Wiceprzewodniczący Komisji:
 • Czapliński Artur
 • Obermeyer Paweł
Członkowie Komisji:
 • Bala Joanna
 • Brzezińska Anna
 • Gołębiowski Łukasz
 • Grodzki Michał
 • Kucharski Tomasz
 • Lanc Elżbieta
 • Skolimowski Krzysztof

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
 1. polityki społecznej;
 2. polityki prorodzinnej;
 3. tworzenia warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej.

Harmonogram posiedzeń:
 1. Data: 2020-12-02
 2. Godzina: 10:00:00
 3. Miejsce: zdalnie
 4. Porządek obrad:
  • Otwarcie posiedzenia Komisji.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok, w zakresie działania Komisji (Druk Nr 458).
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Druk Nr 454).
  • Sprawy różne.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.