Prezydium sejmiku

Ludwik Rakowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Sekretariat: Pl. Bankowy 3/5, p. nr 142,
tel. (+22) 432 45 50
fax (+22) 620 27 07
e-mail:
Rys biograficzny
Bożenna Pacholczak
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

Rys biograficzny
Tomasz Kucharski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

Rys biograficzny
Wiesława Krawczyk
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wiesława Krawczyk