Prezydium sejmiku

Ludwik Rakowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Sekretariat: Pl. Bankowy 3/5, p. nr 142,
tel. (+22) 432 45 50
fax (+22) 620 27 07
e-mail:
Rys biograficzny
Tomasz Kucharski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

Rys biograficzny
Mirosław Adam Orliński
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Mirosław Adam Orliński

Rys biograficzny
Marcin Podsędek
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Marcin Podsędek

Rys biograficzny