Kadencja V

Zdzikot Tomasz Władysław


Wiceprzewodnczący Komisji Ochrony Środowiska

Sejmikowy Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość

Data urodzenia
2 listopada 1979 r.

Wykształcenie

wyższe prawnicze - Wydział Prawa UKSW

studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w adminsitracji publicznej, zarządzania nieruchomościami

doktorant INP PAN


Doświadczenie samorządowe, parlamentarne

2003 - 2005 doradca zastępcy prezydenta m. st. Warszawy

2006 zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

2006 - 2014 radny m.st. Warszawa


Działalność społeczna

dyżury: Biuro Poselskie Posła Mariusza Błaszczaka, ul. Koszykowa 10, Warszawa, każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.30 do 18.30


Dane kontaktowe
e-mail:
adres do korespondencji:
Kancelaria Sejmiku, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa