Uchwały sejmiku

2016.12.22

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Uchwała 210/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022

 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. , znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 stycznia 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne z dniem 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1040)Pliki do pobrania

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.